Lektori

Nina

Nina

Nina sa anglickému a francúzskemu jazyku venuje už od detstva, kedy začala navštevovať jazykovo zamerané osemročné gymnázium, počas ktorého absolvovala aj štúdijný pobyt vo Francúzsku. K zdokonaleniu sa v angličtine jej okrem iného veľmi pomohla aj práca s turistami. Momentálne študuje anglický a francúzsky jazyk na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, popri čom sa venuje aj štúdiu španielskeho jazyka. Okrem toho ovláda aj maďarský jazyk. Callanovu metódu obľubuje preto, že je živá, čo vyhovuje jej povahe a odporúča ju každému, pretože je veľmi efektívna.

Paulína

Paulína

Paulína má veľmi rada jazyky. Nemecky sa učí od 2.ročníka osemročného jazykového gymnázia. V 5. ročníku, odkedy študovala na slovenskom gymnáziu, až do maturity externe, mala potrebu svoje znalosti zdokonaliť, a tak sa vybrala do Rakúska na gymnázium, kde zotrvala dva a pol roka. Súčasne študuje v Ivanke pri Dunaji v Kolégiu (politológia, filozofia a náuka o kresťanstve) a na Viedenskej univerzite, kde sa venuje náuke o vzdelávacích systémoch. Dohovorí sa na dobrej úrovni aj po anglicky, francúzsky a keď potrebuje, aj maďarsky. Rada cestuje a spoznáva nových ľudí 🙂

Lucia

Lucia

Lucia vo Volis Academy učí angličtinu aj nemčinu. Pochádza z Košíc, kde študovala na biligválnom gymnáziu. Svoje vysokoškolské roky začala štúdiom masmédií, ale za väčšiu výzvu považovala medzinárodné vzťahy a diplomaciu, a tak prešla na tento odbor. Jej znalosť jazykov sa prejavuje aj na jej radosti z cestovania. Bavia ju tiež mnohé športy, čo jej dáva energiu byť vždy dobre naladená. V zime dokonca pôsobí ako inštruktorka lyžovania. Na Callanovej metóde sa jej páči to, že študent je pri nej nútený takmer okamžite na lektora reagovať, že neustále udržuje pozornosť, aj to, že je to metóda rýchla, dynamická a celkovo zaujímavá.

Nina

Adela

Adela sa venuje výučbe španielskeho jazyka. Momentálne študuje na Lekárskej fakulte v Bratislave. Španielsky jazyk sa naučila počas štúdia na španielskom bilingválnom gymnáziu, ktoré zakončila štátnou jazykovou skúškou. Španielčina ju vždy bavila a rada sa jej venuje aj vo svojom voľnom čase. Myslí si, že priama metóda je super spôsob ako sa rýchlo a efektívne naučiť komunikovať v cudzom jazyku.

Thomas

Thomas

Thomas sa narodil v roku 1981 v holandskom Lichtenvoorde. Má dvojité občianstvo, slovenské a holandské. V roku absolvoval štúdium na Musical Academy Lucia Marthas v Amsterdame, ktoré doplnenil štúdium v Amsterdame a na Complete Vocal Institut v Copenhagene. Thomas hovorí plynulo anglicky, nemecky, holandsky a slovensky. Angličtinu používa ako svoj rodný jazyk a učenie ho nesmierne baví.

Lucia

Lucia

Lucia vo Volis Academy učí anglický jazyk, ktorý si obľúbila už ako dieťa. Vyštudovala v ňom ekonomiku a plynulú komunikáciu v angličtine si osvojila počas pracovného pobytu v Californii. Momentálne študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa venuje štúdiu informatiky. Callanovu metódu má rada, pretože je dynamická.

Lucia

Lucia

Lucia učí vo Volis Academy angličtinu a francúžštinu. Tri roky študovala právo a právnu vedu v Olomouci, rok učiteľstvo angličtiny a francúžštiny v Bratislave, tri roky francúzsku filológiu a dva roky učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v Brne. Absolvovala študijný pobyt v Paríži. Je držiteľkou množstva certifikátov, a to v obchodno-právnej sfére a takisto certifikátov oprávňujúcich vykonávať súdne tlmočenie a preklady vo francúzskom jazyku. Angličtine sa venuje od svojich šiestich rokov a francúzštine od trinástich rokov, pričom veľmi rada navštevuje anglofónne a frankofónne krajiny a udržiava kontakt so svojimi zahraničnými známymi. Vo voľnom čase rada športuje, venuje sa hudbe, píše poéziu i prózu a trávi čas so svojou rodinou a priateľmi. Callanovu metódu odporúča, pretože je živá i komunikatívna a prirodzeným spôsobom vedie človeka k premýšľaniu v jazyku, ktorý sa jednotlivec či skupina učí.

Kristína

Kristína

Vo Volis Academy učí anglický jazyk. Angličtinu sa učila od základnej školy, ale keďže nebola spokojná s kvalitou vyučovania, nakúpila si knihy a nahrávky a učila sa sama. Letné prázdniny často trávila pracovne v Anglicku. Tam odhodila zábrany komunikovať v angličtine. Sledovala televíziu a čítala knihy z knižnice. Počas štúdia na vysokej škole (UKF, Nitra) sa zúčastnila výmenného študijného pobytu vrámci programu Erazmus. Študovala európske štúdiá na univerzite v Gente, Belgicko. Tam sa dostala do kontaktu s akademickou angličtinou a naučila sa písať odborné články v angličtine. Po príchode na Slovensko absolvovala Štátnu jazykovú skúšku. V roku 2013 začala študovať na UK v Bratislave, kde bola znalosť anglického jazyka nevyhnutnosťou, pretože všetky študijné materiály boli v angličtine. Výučbu Callanovou metódou si jednoducho obľúbila.

Jan

Jan

Ján sa začal pasívne učiť nemčinu už v detskom veku vďaka nemeckým rozprávkam. S aktívnou výučbou sa stretol v prvých ročníkoch na základnej škole. Skúsenosti zbieral aj na pravidelných letných brigádach na sedliackom dvore u rodinných známych v rakúskom Steiermarku. Základná, stredná a vysoká škola mu do nemčiny vniesli systém, ale sebavedomie a cit pre cudzí jazyk získal vďaka polročnému štúdiu (Erasmus) na Eberhard Karls Universität v nemeckom Tübingene. Po návrate pokračuje v magisterskom štúdiu na Univerzite Komenského v odbore Regionálny rozvoj a európska integrácia. Zároveň si na fakulte dokončuje medzinárodne uznávaný univerzitný certifikát z nemeckého jazyka. Priamu metódu považuje za vhodný nástroj na efektívne nadobudnutie cudzojazyčných znalostí pre všetky vekové kategórie.

Adela

Adela

Adela sa učí angličtinu už od škôlky, ale najviac sa v nej zdokonalila v posledných rokoch, keď navštevovala jazykovú školu. Ako strednú školu vyštudovala španielske bilingválne gymnázium v Nitre, ktoré ukončila štátnou jazykovou skúškou. Medzi jej záľuby patrí predovšetkým jazda na koni, keďže má veľmi rada zvieratá a šport. Baví ju práca s ľuďmi a na Callanovej metóde sa jej najviac páči jej dynamickosť a interaktívnosť.

Natália

Natália

Natália sa angličtine venuje od detstva, najviac jej však pomohlo štúdium na anglickom bilingválnom gymnáziu. Momentálne nastupuje na štúdium učiteľstva anglického jazyka a chémie. Práca s ľuďmi je jednou z jej záľub. Na Callanovej metóde ju zaujala dynamickosť a neustála komunikácia so študentom. Okrem učenia rada číta, tancuje a maľuje.

Marián

Marián

Marián študoval na anglickom bilingválnom gymnáziu v Bratislave. Najviac sa zdokonalil v anglickom jazyku predovšetkým počas ročného štúdia v USA. Marián je vášnivý cestovateľ, obľubuje architektúru, literatúru, umenie a hudbu a prírodu. Marián študuje na francúzskej škole zameranej na Fashion product management. Na Callanovej metóde sa mu páči jej dynamickosť a teší sa na každého študenta.

Patrícia

Patrícia

Patrícia Sára vyučuje angličtinu, s ktorou má skúsenosti už od detstva. Najviac ju v tomto smere naštartovalo štúdium na bilingválnom gymnáziu a neskôr ročný pobyt v USA, kde sa okrem iného venovala aj štúdiu nemčiny a španielčiny, čo dokazuje jej pozitívny vzťah k jazykom. Na Callanovej metóde najviac oceňuje konverzáciu so študentami a neustále opakovanie slovíčok a gramatiky.

Filip

Filip

Filip vyučuje vo Volis Academy anglický jazyk. Dostal sa k tomu prirodzene, pretože od detstva vyrastal v Írsku. Študuje Európske štúdiá a diplomaciu, odbor ekonomika a nemčina na Maynooth University. Momentálne sa zúčastňuje programu erazmus na University of Vienna. Callanova metóda ho zaujala pre svoju priamočiarú jednoduchosť.

Lea

Lea

Lea, študentka Univerzity Komenského v Bratislave, sa angličtine venuje už od základnej školy. Získala certifikáty na úrovni B2 a C1. Anglický jazyk je jej veľkou vášňou a svoje poznatky rada posunie ostatným, aby aj oni vnímali angličtinu ako „Boha jazykov“. Apeluje na konverzáciu a prekonanie strachu a jazykových bariér pri dorozumievaní.Okrem angličtiny študuje aj psychológiu, rada číta knihy a je milovníčkou hudby.

LETO PLNÉ ZÁŽITKOV

Prihláška Zavolajte nám